Kierowanie Zespołem

Kierowanie Zespołem

ZAGADNIENIA:

1. FIZJOLOGIA A EFEKTYWNOŚĆ

2. KOMUNIKACJA DOSTOSOWANA DO TYPU OSOBOWOŚCI KLIENTA

3. WYDAWANIE I EGZEKWOWANIE POLECEŃ

4. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Polityka prywatności

Regulamin

Copyright © 2021 Janusz Wielobób