Widok

CELE TRENINGU: Wzrost sprzedaży dzięki zwiększeniu umiejętności handlowych i zręczności negocjacyjnej uczestników szkolenia.Zwiększenie rezultatów handlowych dzięki uzyskaniu informacji zwrotnych o słabych stronach oraz metodach pracy z nimi (o długofalowych efektach…

Zamów

CELE TRENINGU: Wzmocnienie pewności siebie w roli Menedżera/Kierownika.Kreacja samodzielności i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji.Wykształcenie postaw ułatwiających efektywne zarządzanie ludźmi oraz skuteczne wydawanie i egzekwowanie realizacji zadań.Dyscyplinowanie i radzenie sobie z…

Zamów

CELE TRENINGU: Poznanie czynników zwiększających odporność i wytrzymałość na stresi przeciążenia.Nauka technik przygotowania się do sytuacji potencjalnie trudnych, tak, abyw sytuacji trudnej działać sprawnie, radzić sobie z emocjami i uniknąć…

Zamów

Polityka prywatności

Regulamin

Copyright © 2021 Janusz Wielobób